O nбs

 

Spoleиnost EURO CERAMICA 2000 a.s. byla zaloћena v Opavм, roku 1995. Od samйho zaloћenн spoleиnosti byla jejнm zбmмrem velkoobchodnн иinnost v oblasti sanitбrnн keramiky a techniky, obkladщ a dlaћeb.

Nosnэm programem spoleиnosti byl pшнmэ dovoz a prodej vэrobkщ ze Љpanмlska, pшedevљнm zdravotnн keramiky zn.ROCA a velkoobchodnн zastoupenн nмkolika иeskэch vэrobcщ.

Za ъиelem prezentace prodбvanйho zboћн byly v Opavм a v Olomouci zшнzeny vzorkovny, kterй slouћн zбroveт jako maloobchodnн prodejny.

V roce 1999 spoleиnost rozљiшuje svй aktivity o vэrobu koupelnovйho nбbytku pod nбzvem EURO. Tato иinnost se stala v souиasnй dobм hlavnн nбplnн spoleиnosti.

Za lйta svй иinnosti se spoleиnost stala velkoobchodnнm a autorizovanэm zбstupcem mnohэch tuzemskэch a zahraniиnнch vэrobcщ z oblasti vybavenн koupelen a vybudovala si љirokou sнќ tuzemskэch i zahraniиnнch odbмratelщ. Do zahraniин naљe spoleиnost vyvбћн koupelnovэ nбbytek vlastnн vэroby a dбle exportujeme vэrobky иeskэch vэrobcщ, jejichћ jsme oficiбlnнmi exportnнmi prodejci.
Jednб se o spoleиnosti:

Poиet zemн, do kterэch zboћн vyvбћнme se neustбle rozљiшuje. Zatнm to jsou: Ukrajina, Rusko, Litva, Lotyљsko, Estonsko, Bмlorusko, Moldбvie, Rumunsko, Srbsko a Иernб Hora, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maпarsko, Norsko.

Hlavnн zбsadou spoleиnosti vћdy byla a je pйиe o zбkaznнka a to jak u velkoobchodnнch, tak u maloobchodnнch odbмratelщ.