Asoffi, Daiko, Cytro, Omega

Koupelnovй doplтky BEMETA – modernн design a љpiиkovб kvalita Pшednostн je velmi rychlб a jednoduchб montбћ se 100% ochranou proti korozi.

  • Assoffi – elegance tvarщ, zachovбnн proporcн, pozornost vмnovanб vљem detailщm a zбroveт dokonalб funkиnost, to vљe vytvбшн pocit dokonalйho prostoru ve Vaљн koupelnм.
  • Daiko – design jednotlivэch prvkщ v sйrii Daiko je navrћen tak, aby bylo moћnй kombinovat s rщznэmi typy sanitбrnн keramiky, vodovodnнch bateriн a dalљнm vybavenнm koupelen. Vysoce variabilnн sйrie urиenб pro kaћdйho zбkaznнka.
  • Cytro – sйrie pшinбљн oћivenн do Vaљн koupelny.Je urиena vљem pшбtelщm osobitйho designu.
  • Omega – sйrie OMEGA nabнzн rozmanitost, styl a designovй dotvoшenн. Vљechny komponenty jsou dokonale sladмnй a vytvбшн jeden harmonickэ celek.