Masбћnн boxy

Boxy jsou konstruovбny jako uzavшenй systйmy s vaniиkou, boиnнmi stмnami a stшнљkou. Jsou osazeny ruиnн a pevnou sprchou s posuvnэm drћбkem a vestavмnou termostatickou bateriн. Trysky jsou rozmнstмny do horizontбlnнch a vertikбlnнch шad, podle ъиinku.

Boxy jsou vybaveny sedбtkem, draћљн verze jsou dodateиnм vybaveny zrcadlem, osvмtlenнm, zvukovou signalizacн, digitбlnн elektronikou, dбlkovэm ovlбdбnнm a generбtorem pбry. Boxy шady Caribic jsou velmi ъspornй, pшi uzavшenн systйmu cirkuluje v obмhu 45 litrщ vody!

Ъspory vody

Koupelna a klozet pшedstavujн kolem 70 procent veљkerй spotшeby vody v domбcnostech. Proto je tak dщleћitй pouћнvбnн pбkovэch a termostatickэch bateriн, kterй љetшн 30 aћ 50 procent vody. Jen nastavenн vhodnй teploty vody u bмћnэch bateriн pшedstavuje aћ 18 sekund, neћ ji “namнchбte”. Dalљн sekundy nabнhajн pшi uzavнrбnн – a voda stбle teиe. Zvlбљtм rodiny s malэmi dмtmi by mмly volit baterie s ekotryskami a omezovaиi prщtoku, kterй brбnн otevшenн armatury do krajnн polohy.