Masбћnн panely

Optimбlnн шeљenн

Sprchovэ masбћnн panel je soustava trysek pevnм zabudovanб v jednom panelu. Instaluje se na stмnu ve sprchovйm koutм. Sprchovэ panel byl vyvinut nejen za ъиelem bмћnйho sprchovбnн, nэbrћ takй k cнlenй masбћi nмkterэch ибstн tмla. Zmiтovanб procedura vykazuje jistй spoleиnй rysy s masбћnн vanou, pшi nнћ vљak dotyиnб osoba stojн a nechбvб na sebe pщsobit stшнkajнcн proud vody. Intenzita masбћnн sprchy je regulovatelnб. Lze si navolit i poћadovanэ poиet trysek, z nichћ mб proud vody vychбzet.