Vaniиky a panely

Sprchovй vaniиky jsou vyrбbмny ve standardnнch rozmмrech. Lze je tudнћ kombinovat z vмtљinou dostupnэch komponentщ na trhu, ale pшedevљнm jsou urиeny pro instalaci se zбstмnami TEiKO. Ke vљem vaniиkбm je moћno zakoupit kovovй noћiиky v cenм 630,- Kи nebo plastovй noћiиky v cenм 315,- Kи.