Vany, panely a zбstмny

vanyNabнdka van firmy Teiko je jednou z nejobsбhlejљнch na domбcнm trhu. Aktuбlnм zahrnuje vнce neћ 50 modelщ v zбkladnнm provedenн. K pшevбћnй vмtљinм van jsou dodбvбny krycн panely, samonosnй rбmy pro kvalitnн zabudovбnн a vэљkovм stavitelnй noћiиky. K vybranэm typщm lze instalovat sprchovй zбstмny, kterй pomohou vyшeљit dilema, zda poшнdit vanu nebo sprchovэ kout.

Vanovй zбstмny jsou urиeny k vybranэm modelщm van. Pomohou spojit vyuћitн vany pro sprchu i koupel a souиasnм efektivnм vyuћнt prostor v koupelnм. Zбstмny a dveшe jsou vyrбbмny z duralovйho profilu, posuv je zabezpeиen teflonovэmi komponenty. Vэplт je volitelnб; Teiko nabнzн vэbмr ze tшн materiбlщ: иirй sklo, pearl a sklo chinchila.