Inga

  • pшednн MDF
  • lakovбnн – vysokэ lesk
  • zbytek dэha
  • otvнrбnн dvншek – zeљikmenн na spodnн hranм, u doplтkovй skшнтky spodnн ибst mб zeљikmenн v hornн ибsti
  • zrcadlo – otvнrбnн zespodu, oba dнly otvнrбnн doleva, bez vypнnaиe